Kenniscentrum

Vragen

In ons bedrijf blijkt dat er bij programmamakers en producenten veel vragen leven over een optimaal gebruik van de technische mogelijkheden bij het realiseren van tv-programma's, vooral als daarbij gebruik wordt gemaakt van miniDV-camera's en eenvoudige DV-editsets. Ook krijgen wij veel vragen over een optimaal gebruik van videomateriaal op DVD, CDROM en het internet.

Op het gebied van vormgeving is er veel belangstelling voor zaken als 25P (video zonder interlacing met 25 beelden per seconde) en het bereiken van een 'filmische look' van het videobeeld, o.a. door toepassing van 'cinelike gamma'.

Kenniscentrum

Het is onze bedoeling om in de loop van de tijd deze webpagina uit te bouwen tot een kenniscentrum op het gebied van videotechniek en videovormgeving. Wij hebben daarvoor de op het web gangbare vorm gekozen van 'Frequently Asked Questions', en de antwoorden daarop.

U kunt ons uw vragen stellen per email kenniscentrum@aspectvideo.nl of (in dringende gevallen) per telefoon 070 - 39 03 748. Wij zullen uw vraag altijd beantwoorden, en als hij voor een voldoende groot publiek interessant is, als FAQ-met-antwoord op deze kennispagina opnemen. Specifieke vragen over hardware en software kunnen wij alleen beantwoorden als het apparatuur en programmatuur betreft waarmee wij bij Aspect Video praktijkervaring hebben.

Voorlopig is deze pagina 'under construction'. De uitbouw zullen wij vanaf november 2003 ter hand nemen. Wel kunt u ons ook vr november uw vragen voorleggen.

Tenslotte enkele links naar informatieve sites.

Op www.dmnforums.com vindt u forums over vrijwel alle beschikbare hard- en software op het gebied van audio, video en animatie. Een aantal goede forums zijn ook te vinden op www.creativecow.com.

Betrouwbare technische informatie (vooral over DV) is te vinden op www.adamwilt.com. Maar let op: de site is rommelig, en sommige topics zijn jaren oud en technisch achterhaald.